ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2.0 เมกะวัตต์ ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา 25 ปี เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยดำเนินการโดย SAAM-SP1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

โครงการ

เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน
  • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
  • ภายใต้นโยบาย FiT 5.66 บาท ระยะ 25 ปี
  • ที่ตั้ง จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
  • สถานะ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2558
  • ขนาด 24-0-87.0 ไร่
back