ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม BSP ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวนรวม 17 โครงการ บนพื้นที่รวม 750-3-48.5 ไร่ ขนาดกำลังผลิตตามสัญญารวม 41.1 เมกะวัตต์

โครงการ

อ่างทอง
 • กำลังการผลิต 1.3 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์
 • ที่ตั้ง จ.อ่างทอง, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง กุมภาพันธ์ 2572)
 • ขนาด 17-3-4.1 ไร่

เพชรบุรี
 • กำลังการผลิต 2.7 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์
 • ที่ตั้ง จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง กุมภาพันธ์ 2572)
 • ขนาด 75-2-18.0 ไร่

ลพบุรี 1
 • กำลังการผลิต 2.1 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์
 • ที่ตั้ง จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง พฤษภาคม 2573)
 • ขนาด 64-2-48.9 ไร่

ลพบุรี 4
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม วัน
 • ที่ตั้ง จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง เมษายน 2575)
 • ขนาด 55-3-74.4 ไร่

ลพบุรี 5
 • กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม วัน
 • ที่ตั้ง จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง ตุลาคม 2574)
 • ขนาด 99-3-26.6 ไร่

ลพบุรี 6
 • กำลังการผลิต 4.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม วัน
 • ที่ตั้ง จ.ลพบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง กุมภาพันธ์ 2576)
 • ขนาด 113-3-89.2 ไร่

อุบลราชธานี
 • กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทู
 • ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 20 ปี (ถึง มีนาคม 2575)
 • ขนาด 114-3-78.0 ไร่

กุยบุรี
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ x 5 โครงการ
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี (ถึง มีนาคม 2583)
 • ขนาด 113-3-59.9 ไร่

หนองชุมพล
 • กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ x 5 โครงการ
 • ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน เอสเอเอเอ็ม ทรี
 • ที่ตั้ง จ.เพชรบุรี, ประเทศไทย
 • อายุสัญญา 25 ปี (ถึง ธันวาคม 2583)
 • ขนาด 102-2-21 ไร่
back