โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

 • SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • SAAM-1 บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จำกัด
 • SAAM-2 บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทู จำกัด
 • SAAM-3 บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จำกัด
 • SAAM-S บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด
 • SAAM-SP1 บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด
 • SAAM-SP2 บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำกัด
 • SAAM-Inter SAAM International Limited
 • SAAM-Japan SAAM-JAPAN, SAAM JAPAN GK
 • BMP-1 Biomass Power One GK
 • BMP-2 Biomass Power Two GK
 • BMP-5 Biomass Power Five GK
 • BMP-6 Biomass Power Six GK
 • BMP-7 Biomass Power Seven GK
 • BMP-8 Biomass Power Eight GK
 • BMP-9 Biomass Power Nine GK
 • BMP-10 Biomass Power Ten GK
back