พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังหมุนเวียนที่สำคัญที่จะมาทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอย่างพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหิน โดยคุณพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน ที่มีประสบการณ์การทำงานและความรู้ในสายงานมากกว่า 10 ปี ได้พูดถึงแนวโน้มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ไว้ว่า

“บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลประเทศต่างๆ รวมถึงคว้าโอกาสทางธุรกิจด้านการสนับสนุนทางนโยบายและมาตรการในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาสนใจธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จึงร่วมมือกับบริษัทต่างชาติเพิ่มเติมซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเทศ

แม้ว่าในปัจจุบันต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนยังสูงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ทั่วโลกหันให้ความสนใจและกำลังผลักดันให้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพลังงานนิวเคลียร์ที่ยังมีปัญหาเรื่องการกำจัดกากนิวเคลียร์ จึงเชื่อมั่นได้ว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง”