พดด้วง คงคามี

พดด้วง คงคามี เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท SAAM เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยปัจจุบันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด โดยคุณพดด้วงนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และมีประสบการณ์และความรู้ในสายงานมากกว่า 10 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนรวมไปถึง การจัดการออกแบบ ก่อสร้าง วิเคราะห์และจัดหาฐานที่ตั้งโรงไฟฟ้า บริหารด้านวิศวกรรม บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา จัดการด้านที่ดิน โปรเจ๊คไฟแนนซ์ แหล่งเงินทุน โครงสร้างการจัดการในรูปแบบบริษัท เอกสารและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

ขณะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการอยู่ที่ บริษัทบางกอก โซลาร์พาวเวอร์ จำกัดนั้น คุณพดด้วงเป็นหนึ่งในแกนนำในการสร้างอาณาจักรพลังงานหมุนเวียนโดยเริ่มต้นจากขนาดทรัพย์สินอยู่ที่มีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทจนเติบโตไปอยู่ที่ ขนาดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท

ประวัติการทำงาน

  • ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทบางกอก โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2016
  • ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2007 ถึงปัจจุบัน
  • ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการในสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน

back