โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

จำนวนโครงการ
2 โครงการ
กำลังการผลิต
10 เมกะวัตต์
พื้นที่รวม
10 ตร.กม.

โรงไฟฟ้าชีวมวล

เผาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อต้มน้ำ แล้วนำไอน้ำไปหมุนกังหันซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

เชื้อเพลิงชีวมวล

ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย นำมาอัดเป็นเม็ด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ค่าความร้อนสูง

back