โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

จำนวนโครงการ
2 โครงการ
กำลังการผลิต
10 เมกะวัตต์
พื้นที่รวม
10 ตร.กม.

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ใช้กระแสลมมาหมุนกังหันซึ่งเชื่อมต่อกับแกนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

back