โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จำนวนโครงการ
18 โครงการ
กำลังการผลิต
43.09 เมกะวัตต์
พื้นที่รวมกว่า
750 ไร่

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแสงที่กระทบลงบนโซลาร์เซลล์จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

โซลาร์เซลล์

สิ่งประดิษฐ์ซึ่งผลิตจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า โดยโฟตอนในแสงอาทิตย์จะทำให้อิเล็กตรอนในซิลิกอนเคลื่อนที่และก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

back